Bazalni metabolizam je minimalna količina energije koju osoba treba unijeti kada ništa ne radi tj kada se odmara, da bi joj organizam funkcionisao normalno. To znači da kada bi u proveli cijeli dan u krevetu potrošili bi energije koliki nam je bazalni metabolizam.

Na bazalni metabolizam utiče mnogo faktora.
Primarni faktori su:

 • pol (muškarci imaju viši bazalni metabolizam, žene imaju niži);
 • godine (mlađe osobe imaju viši bazalni metabolizam, starije imaju niži);
 • visina (više osobe imaju viši bazalni metabolizam, niže imaju niži);
 • težina (teže osobe imaju viši bazalni metabolizam, mršavije imaju niži);

 

Pored primarnih postoje i sekundarni faktori poput:

 • temperatura (osobe koje imaju infekciju i povišenu temperaturu imaju viši bazalni metabolizam);
 • razvoj (trudnice i djeca imaju viši bazalni metabolizam);
 • oblik tijela (osobe sa više mišićne mase imaju viši bazalni metabolizam, sa više masti imajuniži);
 • težina (teže osobe imaju viši bazalni metabolizam, mršavije imaju niži);
 • vanjska temperatura (visoka i niska temperatura podižu bazalni metabolizam);
 • stres i nervoza (oboje povećavaju bazalni metabolizam);
 • loša ishrana (snižava bazalni metabolizam);

 

Ispod možete da iskoristite kalkulator bazalnog metabolizma koji u obzir uzima samo primarne faktore.

Kalkulator bazalnog metabolizma

Pol: Muško Žensko

Visina (u cm):

Težina (u kg):

Starost (u godinama):

Vaše dnevne energetske potrebe (BMR) su:
kCal.


Znači ova gore vrijednost je količina kalorija koju biste potrošili ako samo ležite i odmarate. Ako želite izračunati koliko ukupno vam treba kalorija dnevno pri određenoj razini aktivnosti, onda možete iskoristiti kalkulator za izračunavanje ukupne dnevne potrošnje energije koji se još i naziva TDEE. Za njega će vam trebati vrijednost bazalnog metabolizma koju ste dobili iznad.