BMI skraćeno od Body Mass Index ili na našem jeziku indeks tjelesne mase je odnos između visine i mase osobe, te pokazuje njen stepen uhranjenosti. BMI važi za sve odrasle osobe (starije od 20 godina) i računa se tako što masu dijelimo sa kvadratom visine.

BMI nije pouzdan jer ne uzima u obzir tipove građe čovjeka, kao ni količinu masnog, mišićnog i koštanog tkiva. Primjer su body builderi koji će imati visok BMI ali ih ne možemo računati kao gojazne osobe.

Uprkos nedostacima BMI generalno je dobra medicinska i statististička mjera na većem uzorku.

Visina: cm

Težina: kg

Rezultati

BMI index:

Vaša težina:

Idealna težina:

Odstupanje:

Preporučena težina: -

Možete i pogledati tabelu BMI indeksa:

BMI - Tablica vrijednosti

IndeksNivo
<18,5Neuhranjenost
18,5 - 24,9Idealna masa
25 - 29,9Prekomjerna masa
30 - 34,9Blaga gojaznost
35 - 39,9Teška gojaznost
>40Ekstremna gojaznost