Advertisement

Ispod se nalazi kalkulator za izračun potrošnje kalorija po aktivnostima. Svi podaci se izračunavaju na osnovu vaših unešenih podataka. Unosite samo vrijeme aktivnosti, pri čemu zanemarujete zagrijavanje za trening.

Primjer:
Idete u teretanu i trening vam traje 60 minuta, pri tome 15 minuta potrošite na zagrijavanje i na pauze između serija, u ovaj kalkulator unosite samo efektivno vrijeme treninga koje je znači oko 35-45 minuta.

Znači u padajućem meniju izaberete aktivnost (u našem slučaju teretana), unosite vrijeme efektivno vrijeme trajanja treninga i unosite vašu težinu. Nakon svega treba da kliknete na dugme izračunaj. Ako ste pogriješili pri unosu vrijednosti možete poništiti na dugme poništi.

Ispod svega u polju rezultat pojaviće se količina kalorija koju ćete potrošiti baveći se izabrano aktivnosti.

Kalkulator potrošnje kalorija po aktivnostima

Trajanje aktivnosti:
Vrijeme u minutama
Vaša težina:
Kilograma

Rezultat
Potencijalna potrošnja:
Kalorija (kCal)

kalorije-po-aktivnostima

Advertisement