Ispod se nalazi kalkulator za izračun potrošnje kalorija po aktivnostima. Svi podaci se izračunavaju na osnovu vaših unešenih podataka. Unosite samo vrijeme aktivnosti, pri čemu zanemarujete zagrijavanje za trening.

Primjer:
Idete u teretanu i trening vam traje 60 minuta, pri tome 15 minuta potrošite na zagrijavanje i na pauze između serija, u ovaj kalkulator unosite samo efektivno vrijeme treninga koje je znači oko 35-45 minuta.

Znači u padajućem meniju izaberete aktivnost (u našem slučaju teretana), unosite vrijeme efektivno vrijeme trajanja treninga i unosite vašu težinu. Nakon svega treba da kliknete na dugme izračunaj. Ako ste pogriješili pri unosu vrijednosti možete poništiti na dugme poništi.

Ispod svega u polju rezultat pojaviće se količina kalorija koju ćete potrošiti baveći se izabrano aktivnosti.

Kalkulator potrošnje kalorija po aktivnostima

Trajanje aktivnosti:
Vrijeme u minutama
Vaša težina:
Kilograma

Rezultat
Potencijalna potrošnja:
Kalorija (kCal)

kalorije-po-aktivnostima