U nastavku se nalaze pravila i uslovi pod kojima možete koristiti sadržaje sajta TablicaKalorija.com. Zbog ovoga vas molimo da pročitate ove uslove. Samo korištenje stranice TablicaKalorija.com podrazumjeva da ste pročitali ove uslove i da se slažete sa njima.

Sadržaji koji se nalaze na Tablici Kalorija u bilo kakvom obliku uzimaju se isključivo „takvima kakvi jesu“, odnosno „kako su dostupni“, te se ne smatramo odgovornima za moguće posljedice, uključujući bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana ostalim korisnicima ili trećim osobama, a koja može proizaći iz različitih tumačenja sadržaja koji se nalaze na stranicama www.TablicaKalorija.com.

Uprkos uloženim razumnim naporima, ne garantujemo da će web stranica TablicaKalorija.com, odnosno svi njeni sadržaji uvijek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati greške i kompjuterske programe koji bi mogli napraviti štetu vama, ostalim korisnicima ili trećim osobama (npr. virusi, crvi i sl.).

Slažete se da ne odgovaramo za istinitost nutritivnih sastava namirnica i da su greške moguće. Slažete se da nismo odgovorni za moguću zloupotrebu korištenja pojedinih namirnica jer smo je možebitno spomenuli. Namirnice na ovom sajtu imaju i odjeljak Zdravlje, pri ovome se slažete da nismo odgovorni za moguće zdravstvene probleme uzrokovane možebitnim netačnim informacijama na stranicama pojedinih namirnica. Namirnice nisu lijek i prije upotrebe namirnica kao lijek trebate kontaktirati svog doktora.

Do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima isključujemo odgovornost:

  • za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima ili trećim osobama uslijed objavljivanja na web stranici zabranjenih sadržaja, te ostalih sadržaja suprotnih uslovima korištenja od strane korisnika, trećih osoba, sponzora, oglašivača, itd.;
  • za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treće osobe prouzrukuju ili pretrpe u svezi s korištenjem web stranice TablicaKalorija.com, posebno u slučaju zlouptrebe, uništenja ili oštećenja sadržaja ili funkcije, zloupotrebe korisničkog računa i sl.;
  • za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog povrede njihovog autorskog prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva, zbog objave ili učitavanja sadržaja od strane drugih korisnika na web stranici TabliceKalorija;
  • za štetu nastalu korisnicima i/ili trećim osobama zbog privremene nedostupnosti naših web stranica, odnosno pojedinih sadržaja ili funkcija;
  • za štetu koju oglašivači uzrokuju sadržajima reklama koje se objavljuju na web stranici, putem svojih oglasnih stranica koje su dostupne korisnicima, a vezano za istinitost i tačnost tih sadržaja, dostupnost reklamiranih proizvoda i usluga korisnicima;
  • za bilo kakvu štetu prouzrokovanu korisnicima ili trećim osobama izmjenama ili ukidanjem pojedinih sadržaja, funkcija, usluga, dizajna, koncepcije web stranice TablicaKalorija.com, korisničkih računa ili cijele web stranice;
  • za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama, vezano za korištenje internet stranica trećih osoba, kojima je omogućen pristup putem linkova objavljenih na web stranici www.tablicakalorija.com