Litijum

Litijum je hemijski element sa simbolom Li i atomskim brojem 3. Spada u metale i pripada alkalnoj grupi elemenata. U…

Selen

Selen je hemijski element sa simbolom Se i atomskim brojem 34. Selen se u prirodi veoma rijetko nalazi u čistom…

Jod

Jod je hemijski element sa simbolom I i atomskim brojem 53. Ime mu potiče od grčke riječi ioeides što znači…

Bakar

Bakar je hemijski element sa simbolom Cu i atomskim brojem 29.  To je metal crvenkaste boje koji je u mikro…

Mangan

Mangan je hemijski element sa simbolom Mn i atomskim brojem 25. To je metal koji u prirodi možemo naći u čistom stanju, a…

Cink

Cink je hemijski element sa simbolom Zn. To je metal sa atomskim brojem 30 koji je u čistom stanju vrlo…

Fosfor

Fosfor je hemijski element sa simbolom P i atomskim brojem 15. Fosfor je nemetal kojeg zbog visoke reaktivnosti u prirodi…

Kalcijum

Kalcijum je hemijski element sa simbolom Ca i atomskim brojem 20. To je siv alkalni metal koji je čistom stanju…

Natrijum

Natrijum je hemijski element sa simbolom Na i atomskim brojem 11. Natrijum je alkalni metal sive boje koji u čistom…

Hlor

Hlor je hemijski element sa simbolom Cl i atomskim brojem 17. Čist hlor je žuto zeleni gas teži od vazduha….

73 queries in 1,059 seconds.